AdBlue Nat sistem PRO

AdBlueNat sistem PRO emulatori


 

Ad BlueNat Pro emulatori su uređaji koji se koriste na teretnim kamionima i autobusima koji koriste adblue tečnost, tj. Voziloma sa euro 4,5 i 6 standardima. Ad BlueNat PRO emulatori mogu da se koriste na svim vozilima bez obzira da li je adblue sistem ispravan ili ne. Emulator potpuno simulira rad pumpe, NoX senzora. SCR sistema, senzora temperature, pa čak i DPF-a.
Veoma se jednostavno postavlja na vozila, preko OBD2 konektora (plug & play) ili direktno na CANbus modul.
Ad BlueNat PRO emulator radi nezavisno od ostalih elektronskih komponenti na vozilu, tako da ne ometa bilo koji drugi električni sistem.

Šta je Ad BlueNat PRO emulator?


 

Ad BlueNat Pro emulatori su uređaji koji se koriste na teretnim kamionima i autobusima koji koriste adblue tečnost, tj. Voziloma sa euro 4,5 i 6 standardima. Ad BlueNat PRO emulatori mogu da se koriste na svim vozilima bez obzira da li je adblue sistem ispravan ili ne. Emulator potpuno simulira rad pumpe, NoX senzora. SCR sistema, senzora temperature, pa čak i DPF-a.
Veoma se jednostavno postavlja na vozila, preko OBD2 konektora (plug & play) ili direktno na CANbus modul.
Ad BlueNat PRO emulator radi nezavisno od ostalih elektronskih komponenti na vozilu, tako da ne ometa bilo koji drugi električni sistem.

Zašto se koriste emulatori?


 

Adblue u nekim zemljama nije obavezan i u tim zemljama se i ne prodaje ova tečnost. Međunarodne transportne kompanije koriste emulatore da bi osigurali svoja vozila da ne izgube snagu smotora usled nedostatka adblue tečnosti. Takođe veoma bitna informacija je da se ova tečnost zamrzava na -11 stepeni Celzjusa, pa se u rezervoarima koriste sistemi grejanja sa SCR senzorom koji je potpuno mehanički i lako se kvari.
Kada je sistem neispravan Ad BlueNat PRO emulator se koristi da možete da stignete do servisa jer usled ozbiljnih kvarova snaga vozila opada na minimum što zadaje velike probleme i vozačima i samim kompanijama.

Šta je adblue tečnost?


 

Adblue tečnost je rastvor eree i 65% vode. Ova tečnost se pomoću injektora ubrizgava u SCR katalizator pomoću kog se azotni oksid (Nox) pretvara u bezopasan gas azota i vode, pa je zbog toga adblue ekološki proizvod. Svi kamioni i autobusi sa dizel motorima koji koriste adblue tečnost postaju bezopasni za okolinu.
U Evropi je od 2006. Godine na snazi zakon da sva vozila moraju da koriste ovu tečnost. To znači da na potrošenih 100L dizela se troši oko 4L adblue tečnosti. Ako je sistem ne ispravan, snaga vozila opada na minimum, a popravka ovih sistema je veoma skupa.