Blog

Iveco obd2

Šta je AdBlue emulator

Evropska ekonomska zajednica 1988. godine usvojila je direktivu 88/77/EEC. Njom se definiše Euro 0 odnosno Euro I norma u kojoj se po prvi put definišu količine najvažnijih produkata sagorevanja.

Cena AdBlue tečnosti

Cena AdBlue tečnosti

Cena AdBlue tečnosti ili urea se sipa u posebne rezervoare i samim tim je dodatni trošak za svakog prevoznika. Potrošnja adblue tečnosti je različita od proizvođača do proizvođača tih vozila, kao i troškovi upotrebe iste.