Šta je Adblue emulator

Iveco obd2

Šta je AdBlue emulator? Evropska ekonomska zajednica 1988. godine usvojila je direktivu 88/77/EEC. Njom se definiše Euro 0 odnosno Euro I norma u kojoj se po prvi put definišu količine najvažnijih produkata sagorevanja. To je ugljen monoksid (CO), ne sagoreli ugljovodonici (HC), azot oksidi (NOx) i čvrste čestice (PM).

Kako su norme postajale sve strožije tako su i zahvati na motoru postajali sve zahtevniji. To je iniciralo uvođenje turbina s varijabilnom geometrijom odnosno rešenja poput povratka izduvnih gasova (EGR) u cilindar. Ipak, uskoro su iscrpljene mogućnosti postizanja traženih limita štetnih stvari samo zahvatima na motoru. Zbog toga su se morali ugraditi uređaji za naknadnu obradu izduvnih gasova poput oksidacijskih katalizatora, filtera čestica i sl. Uvođenje Euro 4 norme je bila jedna od prekretnica koja je postavivši stroge standard. Po prvi put inicirala pojavu i SCR tehnologije.

Uvođenjem SCR tehnologije se pojavila i tecnost AdBlue.  AdBlue  je neškodljivi sintetički rastvor.  On se koristi za redukciju štetnih izduvnih gasova u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 kao i Euro 6 dizel motorima. AdBlue je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu. Adblue tečnost je 32,5 procentni vodeni rastvor uree koji nije otrovan, niti zapaljiv.

 

 

9 u 1

Šta je Adblue emulator

Samim uvođenjem ovih izmena na dizel motorima i pojavom lošeg kvaliteta Adblue tečnosti, kao i dotrajalosti sistema za doziranje.  Pojavili su se problemi u samoj primeni istih. Ovi sistemi su postali veoma skupi  za odrzavnje. U nekim datim trencima i ne mogući za trenutno popravljane, što je dovodilo do momentalne ne mogćnosti za normalno funkucionsanje vozila. Samim tim i neogćnost prevoza tovara kao i velikh kašnjenja u isporukama.

Adblue emulator novije generacije se koristi uglavnom kod ne ispravnih SCR sistema i trenutno premošćava problem. Ti problem su posledica ne ispravnog sistema doziranja adblue tečnosti.

Postavkom adblue emulatora kompijuter vozila prepoznaje Adblue emulator kao sastavni deo sistema vozila (SCR). Bez ikakvih redukcija na vozilu, možete nastaviti na željenu destinaciju.

Adblue emulator se u osnovi ugrađuje kao trenutno rešenje do popravke samog SCR sistema, kao privremena varijanta.

U mnogim zemljama je upotreba adblue emulatora kažnjiva zbog emisije štetnih gasova koji se proizvode sa prekidom potrošnje adblue tečnosti.