Wabco Diagnostic Software 2018


Početna

Komplet Novi Diagnostic Software [2018]+PIN Calculator+New Activator for wabco.
Pomoću ovog alata možete izračunati PIN i PIN2 kodove za sve WABCO dijagnostičke programe.
PIN – Sve specijalne funkcije su dostupne.
PIN2 – Dostupne su samo ograničene posebne funkcije.
WABCO Softver pruža mogućnost dijagnostike računara za prikolice, pneumatski ABS, hidraulični ABS, elektronski modul za nivelaciju (ELM) i elektronski kontrolisane vazdušne osovine (ECAS). . . Program pruža četiri osnovne funkcije:
• Prikazuje i konstantnu (npr. ECU broj) i promenu (npr. RPM) informacija iz sistema koji se testira.
• Prikazuje aktivne i memorisane greške sistema, kao i odgovarajuća uputstva za popravku.
• Pruža vezu sa procedurama testiranja servisnih informacija
• Aktivira komponente sistema da bi se proverio ispravnost sistema, ispravan rad komponenti i instalacija… WABCO dijagnostički softver podržava sve WABCO uređaje.
Podržava Windows 2003/XP/7 i Vistu

ABS C
ABS D
ABS D+
ABS HPB
ABS SAE
ABS-EAPU
ATC CAN Standard
ATC Coach
ATC KWP Citaro Travego
CAN-Viewer
CDC
EBS 1C Asia
EBS BUS Standard
EBS CBU MAN
EBS EPB Bus
EBS EPB MB Truck
EBS Euro
EBS 3
ECAS 4×2 S2000
ECAS Bus A
ECAS Bus Citaro
ECAS CAN2
ECAS ENR MB Truck
ECAS Truck JED
ECAS Truck KWP K
HBS AddOn-E
IVTM
Modular AMT
MTS
ODR Tracker
OptiDrive (Fast Gear)
SmartBoard
TCE
TEBS-D
TEBS-E
TECAS
Trailer CAN Router-Repeater (TRR)
TrailerGUARD Telematics
VCS
VCS II
ZBR2

Wabco Diagnostic Software 2018


Wabco
3
3
Wabco
5
Wabco
Wabco
Wabco